تیم ماشین چک مفتخر است با استفاده از دستگههای بروز و چک لیست های فنی فرایند کارشناسی خودرو را انجام داده و گزارش آن را به صورت مکتوب به درخواست کننده ارائه دهد.

کارشناسی رنگ شامل بررسی اجزا بدنه و شناسایی رنگ شدگی، بتونه کاری و تعویض قطعات می باشد و ضمنا کارشناس شاسی ها و ستون های خودرو را نیز بازدید می نماید. کارشناسی فنی خودرو شامل تست های مختلف و همچنین استفاده از دستگاه دیاگ جهت بررسی موتور، گیربکس، جلوبندی و … می باشد.

کارشناسان ماشین چک جوانان بومی ، مستعد و تخصیل کرده هستند که در جهت رفاه همشهریان عزیز فرایند کارشناسی را در مرکز کارشناسی ماشین چک و یا در محل انتخابی درخواست کننده انجام میدهند.