ماشین بفروشید

خودرو خود را بفروشید

آیا علاقه مند به تجارت با وسیله نقلیه فعلی خود هستید؟ احتمالاً خوب است که در ابتدا برآورد کنیم چه ارزشی دارد. به هر حال ، معامله در یک وسیله نقلیه بسیار کمتر از فروش خودتان آن است. و شما اغلب می توانید با معامله در یک وسیله نقلیه ، پرداخت خود را کاهش دهید. برد – برد!

ما برای کمک به شما در تصمیم گیری آگاهانه اینجا هستیم. فرم ساده زیر را پر کنید و ما در طی 48 ساعت ارزیابی تخمینی را برای شما ارسال خواهیم کرد. از آنجا ، این به شما بستگی دارد که می خواهید چه کاری انجام دهید!

ساخت
مدل
سال
انتقال
مسافت پیموده شده
شناسه
عکسهای ماشین خود را بارگذاری کنید
انتخاب فایل...
یک url ویدیویی میزبان از اتومبیل خود ارائه دهید
رنگ بیرونی
رنگ داخلی
مالک
ذخیره کنید و ادامه دهید
شرایط خارجی چیست؟
شرایط داخلی چیست؟
آیا وسیله نقلیه تصادف کرده است
ذخیره کنید و ادامه دهید
نام کوچک*
نام خانوادگی*
آدرس ایمیل*
شماره تماس*
نظرات
با ارسال این فرم ، شما بدون هیچ تعهدی درخواست ارزش تجاری خواهید داشت ظرف 48 ساعت توسط نماینده فروش با شما تماس گرفته می شود.